Hilf telecom

T. 020 6420147

Login

Login:

Nederlandse Nummer Portability

Als Nederlandse operator zijn wij aangesloten bij de Vereniging COIN. De Vereniging COIN, opgericht in september 1998, is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal telecomaanbieders dat is opgezet om invulling te geven aan de wettelijke verplichting tot nummerportabiliteit.

Nummerportabiliteit is volgens de Telecommunicatiewet sinds 1 januari 1999 verplicht. Deze wettelijke bepaling houdt in dat telecomaanbieders klanten de mogelijkheid moeten bieden hun Nederlandse nummer te behouden bij de overstap naar een andere telecomaanbieder.

Dit kan bij ons op twee manieren:

Onder HILF Netwerkcode
Partijen zonder eigen COIN netwerk code maken gebruik van de netwerkcode en porteringsfaciliteiten van Hilf Telecom.

Eigen Netwerkcode
Partijen die zelf aangesloten zijn bij COIN en over een eigen netwerk code beschikken kunnen hiervan binnen de Hilf Telecom gebruik maken.